Home » Afdelingen » Pony's » Ouder info.

Informatie ouders ponyleden

Geachte ouders,

Het verheugt ons uw kind(eren) te mogen begroeten als lid/leden van onze ponyclub "Het Veluws Rosje". Onze vereniging is een rij-en menvereniging zoals u ook in de aan u verstrekte infomap kunt lezen.

Wij beseffen dat wanneer een kind ponylid wordt, onze vereniging de ouders er over het algemeen, min of meer automatisch, als leden bij krijgt. Voor de verdere ontwikkeling in de sport is het voor het kind een stimulans en extra motivatie als de ouders meeleven en waar nodig ondersteuning geven. Ook wij willen hieraan graag onze medewerking geven.
Soms is het voor de ouders een totaal nieuwe ervaring, waarbij men graag op weg geholpen wordt in de materie van deze sport. Daarom willen wij u, via deze weg, enige informatie aanreiken aangaande het reilen en zeilen van de paardensport en binnen onze vereniging. Het spreekt voor zich dat wij u zoveel mogelijk bij onze vereniging willen betrekken.

Het bijzondere aan deze sport is dat zij samen met een levend wezen, in dit geval een pony, beoefend wordt. Dat op zich is geweldig, maar het brengt ook een grote mate van afhankelijkheid en verantwoordelijkheid t.a.v. het dier met zich mee. Dit dier heeft een eigen karakter, verlangens en behoeften waarmee zijn/haar baas rekening dient te houden. Dit alles kan een behoorlijke impact hebben op een groot aantal zaken omtrent het houden en omgaan met het dier.
Naast eenmalige kosten van de aankoop van een pony, zijn er de jaarlijkse terugkerende kosten. Allereerst zult u in dit geval mogelijk denken aan de kosten voor het lidmaatschap van de vereniging. Die maken echter maar een klein deel uit van de totale kosten waarmee men geconfronteerd wordt. Om er zo maar een paar te noemen: huisvesting en voeding, maar vergeet ook niet de kosten van verzorging die zo stukje bij beetje in de loop van de tijd ontstaan, zoals ent- en dierenartskosten, hoefsmid, harnachement, diverse dekens, beenbeschermers, poetsspullen en hoefvet/olie. Verder moet elke pony gechipt worden en krijgt daardoor een paspoort met een uniek nummer.
Daarnaast heeft ook de ruiter een aantal zaken waar hij/zij niet buiten kan zoals; een goed passend zadel en hoofdstel, ruiterkleding, rijlaarzen, de verplichte veiligheidscap en bodyprotector voor het springen en de rijzweep.
Als men officiële wedstrijden wilt gaan rijden komen daar nog bij het wedstrijdtenue en de kosten, de startkaart, de startcoupons en indien gewenst het blad "Paard & Sport". Deze kosten worden u via de vereniging door de KNHS in rekening gebracht. Ook als je niet aan officiële wedstrijden mee wilt doen, bent u verplicht lid te zijn van de KNHS met de kosten hiervoor.

Bij de aanschaf van de pony is het van groot belang te weten met welk doel men de ruitersport gaat beoefenen. Wil uw kind vooral fijn met een pony omgaan en goed leren rijden om zo min of meer recreatief bezig te zijn met buitenritjes, onderlinge spelletjesachtige wedstrijden etc., of wil uw kind serieus de wedstrijdsport beoefenen.
Daarnaast moet men de mate van durf van het kind kunnen inschatten, bij de soms onvoorspelbare reacties van een pony in de omgang en tijdens het rijden. Verder moet men rekening houden met het gedrag van het dier op stal, tijdens vervoer en in het verkeer.
Er zijn altijd wel een paar mensen binnen onze vereniging die u over deze zaken kunnen informeren, waaronder in eerste instantie de instructeur en het bestuur.

Het spreekt voor zich dat het voor de instructeur van belang is te weten met welke intentie uw kind de instructie volgt. Hiermee zal rekening gehouden worden bij de indeling van de lesgroepen.
Het is aan te bevelen in het bezit van een ruiterbewijs te zijn indien men buitenritten gaat maken. Op sommige routetrajecten is het zelfs verplicht. De vereniging organiseert hiervoor cursussen, in groepen van meer dan 15 deelnemers, voor ruiters boven de 12 jaar. Een en ander wordt afgesloten met een examen.

Elk jaar worden in het voorjaar de clubkampioenschappen georganiseerd. Hierbij streven wij ernaar dat ieder lid mee kan doen, dus ook de zogenaamde groene ruiters. Dat zijn ruiters die niet aan officiële wedstrijden meedoen maar, volgens de instructeur, wel bekwaam genoeg zijn.
Aan deze clubkampioenschappen kan bijna ieder kind meedoen.

In het indoorseizoen worden in onze accommodatie regelmatig officiële wedstrijden voor zowel paarden als pony's gehouden. Deze vinden dan op vrijdag en zaterdag plaats. Ook worden in deze periode voor een aantal klassen de kampioenschappen van de Regio Gelderland georganiseerd.

Middels het organiseren van praatavonden voor ponyruiters met hun ouders willen wij aan de ponyleden nog extra aandacht besteden. Ook willen we extra activiteiten voor de jeugd op touw zetten, mits daar voldoende belangstelling en hulp voor is.

Binnen onze vereniging spelen de ouders een zeer belangrijke rol omdat zij het stemrecht voor hun kinderen hebben. Dit stemrecht brengt inspraak in het reilen en zeilen van de vereniging. Wij menen er, door de gekozen structuur, voor gezorgd te hebben dat de ouders altijd ergens terecht kunnen met vragen en suggesties. In ons bestuur heeft een bepaald bestuurslid de portefeuille "ponyclub" onder zijn/haar hoede. Met vragen aangaande de wedstrijden kan men terecht bij het wedstrijdsecretariaat pony's dat meestal bezet is door een ouder van een ponyruiter. Ook deze ouder is vaak op de betreffende lesavonden aanwezig. Zodoende is er op de instructieavonden altijd wel een commissielid of een bestuurslid aanwezig. Daarnaast kan de instructeur ook veel vragen beantwoorden. Natuurlijk kan er ook per telefoon, brief of email gecommuniceerd worden. Per e-mail is dat via secretaris@hetveluwsros.nl

U begrijpt dat er heel wat komt kijken bij de organisatie en instandhouding van dit alles. Binnen een vereniging komt "dit alles" neer op vrijwilligerswerk. Ieder lid is verplicht vrijwilligerswerk te doen. Voor veel werkzaamheden zijn de ponyruiters zelf meestal te jong en/of is het vaak ongewenst of zelfs gevaarlijk voor hen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hiervoor een beroep op de ouders wordt gedaan.
Bij deze doen wij dan ook een beroep op u als ouder, aan te geven welke werkzaamheden u bereid bent voor de vereniging, op u te nemen. Hiervoor is een formulier gemaakt waarop de werkzaamheden staan die uitgevoerd moeten worden door de leden. Als nieuw lid krijgt u die als bijlage in de infomap. Graag zien wij dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld retour. U kunt dit afgeven aan een bestuurslid of bij de bar in de kantine. Wij beseffen dat het niet direct een sympathiek gebaar is om u hiermee te confronteren, maar vrijwilligerswerk is inherent aan een vereniging.
Mocht u, bij vacant zijn, eventueel belangstelling hebben voor een bestuursfunctie of voor een van de commissies, laat ons dat dan weten als extra aantekening op het vrijwilligersformulier.

Wij hopen u met deze informatie een eindje op weg geholpen te hebben aangaande de door uw kind gekozen sport en wat u bij onze vereniging kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
Zoals al eerder opgemerkt zijn het bestuur of de leden van de diverse commissies en de instructeur altijd bereid u en uw kind aangaande de paardensport van dienst te zijn.
Klik op homepage op "de vereniging" en dan op "wedstrijdsecretariaat/commissies" voor de gewenste informatie.