Home » De vereniging

De vereniging

De vereniging heeft als doel, het beoefenen en/of doen beoefenen van de paarden-, pony- en mensport in een zo breed mogelijk perspectief.

Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van onderricht zowel in groepsverband als individueel, het aanbrengen en in stand houden van de accommodatie en het bevorderen en doen bevorderen van de paarden- en ponysport in al haar geledingen met uitzondering van de draf- en rensport.

Zij vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden, in het algemeen en in het bijzonder bij andere organisaties met eenzelfde of soortgelijk doel.