Home » De vereniging » Geschiedenis Veluws Ros

Geschiedenis Veluws ros

 

Op 16 oktober 1987 werd onze huidige vereniging opgericht door een fusie van de reeds bestaande verenigingen “LR Het Veluws Ros” opgericht op 20 januari 1966 en ”PC Het Veluws Rosje” opgericht in 1971. Men had toen op de huidige locatie beschikking over een buitenmanege met een rijbaan van ca 55 x 25 m en een grote springtuin met een kleinere knusse kantine welke in 1989 helaas is afgebrand. Onder het bezielende voorzitterschap van Evert ten Hove ( thans erelid van onze vereniging) werd een aanzet gedaan tot de totstandkoming van de huidige accommodatie. Evert ten Hove heeft het voorzitterschap tot maart 2000 vervuld. In januari 1992 werd de eerste rijhal met kantine, keuken en opslag geopend. Dit gebouw staat op de plaats van de toenmalige grote springtuin. De rijbaan is 24 x 60 m. In mei 1997 werd de tweede rijhal geopend met een rijbaan in de afmeting van 20 x 40 m. In de zomer van 1999 is de afzetting van de buitenrijbaan geheel vernieuwd en in de herfst van 2000 is er een nieuwe beregeningsinstallatie in beide binnenmaneges geïnstalleerd. In 2015 is er een prachtige eb- en vloedbodem gerealiseerd in beide binnenrijhallen en is afscheid genomen van de beregeningsinstallatie. In de zomer van 2016 is het asbest-houdende dak van de grote rijhal vervangen voor een nieuw, asbest-vrij dak. En in 2018 zijn alle gaslampen in onze rijbanen vervangen voor energie-zuinige LED-verlichting.

 

Onze accommodatie kan daarmee tot de modernste en grootste in de omgeving / Gelderland gerekend worden. De KNHS-vereniging Regio Gelderland/Flevoland organiseert mede daarom praktisch elk jaar een Kampioenschap in onze accommodatie met hulp van bestuur en leden van onze vereniging. Ook de ligging van onze accommodatie is bijzonder en kan gerekend worden tot een van de mooiste plekjes van Ermelo, aan de rand van de bossen, direct aan de ruiterroute welke weer aansluit op de Veluwe Trail. Men kan dus als startpunt onze accommodatie benutten voor diverse evenementen waarin het paard de hoofdrol speelt. In o.a. de zomermaanden wordt onze accommodatie diverse keren voor andere doeleinden verhuurd om zo onze kas te spekken.

De rijhallen zijn voor alle leden vrij toegankelijk en er kan elke dag vrij gereden worden, behalve op wedstrijddagen of evenementen en natuurlijk ook niet in een rijhal waarin verenigingsles wordt gegeven. Ook kan er privé-les worden gegeven, maar het vrij rijden in de rijhallen heeft voorrang boven de privé-lessen. Natuurlijk kan dit ook samen gedaan worden in dezelfde rijhal. De desbetreffende instructeur moet wel minimaal niet rijdend lid van onze vereniging zijn. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het springmateriaal. Wel moet na het gebruik, het materiaal weer op de plaats terug gezet worden.

Er komt nogal wat kijken voor de organisatie van alle activiteiten van de vereniging en om zo'n accommodatie te beheren en te onderhouden. Daarom is in het huishoudelijk reglement opgenomen dat elk lid daar zijn steentje aan bij moet dragen. Dit betekent dat op elk lid een beroep gedaan wordt te helpen in de kantine, bij wedstrijden en andere evenementen en bij het onderhoud van de accommodatie.

Gedetailleerde bijzonderheden hierover en verdere verenigingsrelevante zaken vindt je in de statuten en het huishoudelijkreglement. Deze documenten dient ieder lid te kennen. Elk nieuw lid ontvangt deze via de mail na aanmelding.