Home » Leden info

Rijbaanregels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt je één of meer regels niet? Je instructeur of bestuursleden geven graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE markering en EN-1384 teken met gesloten kinband te dragen. Uitstekende sieraden en te losse kleding moeten worden af- c.q. uitgedaan;
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen, of stevigeschoenen met chaps, met een gladde zool en een hak en dit schoeiselbehoort ruim in de stijgbeugel te zitten;
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd met: ”deur vrij” voor toestemming;
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn, met front gericht naar de ingang;
 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag;
 • Houdt altijd royaal afstand tot de ruiters op de hoefslag;
 • Na het rijden van een figuur, de hoefslag weer op en aansluiten achter de ruiter(s) op de hoefslag;
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden, ofwel je kunt elkaar de linkerhand geven);
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang;
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren;
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden;
 • Als er gesprongen wordt in de rijbaan, dienen de overige ruiters te stappen op de hoefslag;
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om, als hij een paard berijdt dat slaat, bij anderen vandaan te blijven.