Home » Leden info » Afmelden lidmaatschap

Afmelden lidmaatschap

Afmeldingen en wijzigingen voor het verenigingslidmaatschap moeten schriftelijk worden doorgegeven. Als we geen mail of brief hebben ontvangen worden wijzigingen of opzeggingen niet gehonoreerd!

Meld je afmelding of wijziging van het lidmaatschap uiterlijk 20 november van elk jaar bij de penningmeester van de vereniging:

Vermelding van naam en eventueel KNHS persoons- en combinatienummer is verplicht.