Home » Leden info » Huisregels

Huisregels voor ruiters, menners, vrijwilligers, eigenaren van paarden/pony's en bezoekers

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op je medewerking bij de naleving van deze regels. Voor iedereen geldt:

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te houden;
 • Tijdens de lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen;
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien;
 • Er mag in/naast de rijbaan, te paard en in de kantine niet worden gerookt;
 • Aanwijzingen van bestuursleden of andere daarvoor bevoegden, dienen te worden opgevolgd;
 • Indien de kantine is gesloten, moet men met minimaal twee personen in de accommodatie aanwezig zijn met een functionerende mobiele telefoon.
 • Er mag niet door de mest worden gereden, mest dient zo spoedig mogelijk uit de rijbaan verwijderd te worden.

Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:

 1. Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de beugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestistigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben;
 2. rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met gladde doorlopendezool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen;
 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384 - markering te dragen;
 4. De rijbaanregels in acht te nemen.

Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:

 1. Gebruik te maken van een geschikt en veilig tuig, een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van goed functionerende remmen op tenminste de achteras;
 2. De juiste verlichting en reflectoren te voeren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;
 3. Een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen);
 4. de rijbaanregels in acht te nemen.

Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.