Home » Leden info » Klachten

Klachten

Indien je een klacht hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen we op dezelfde manier:

  • Dien je klacht mondeling in bij een bestuurslid;
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij het bestuur, met duidelijke omschrijving en voorzien van je naam;
  • Binnen 3 weken ontvangt je schriftelijk een antwoord van het bestuur;
  • Indien je je niet kunt vinden in het antwoord of je komt niet tot overeenstemming hierover, dan kun je je klacht uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45 2700 AA Zoetermeer. Het keurmerkinstituut zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop de klacht wordt behandeld.

Ook voor vragen, suggesties op het gebied van veiligheid staan wij open. Je kunt dit eventueel met de instructie en/of bestuursleden bespreken.