Home » Leden info » Rijbaanregels voor ruiters

Rijbaanregels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of bestuursleden geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE markering en EN-1384 teken met gesloten kinband te dragen. Uitstekende sieraden en te losse kleding moeten worden af- c.q. uitgedaan;
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen, of stevigeschoenen met chaps, met een gladde zool en een hak en dit schoeiselbehoort ruim in de stijgbeugel te zitten;
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd met: ”deur vrij” voor toestemming;
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn, met front gericht naar de ingang;
 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag;
 • Houdt altijd royaal afstand tot de ruiters op de hoefslag;
 • Na het rijden van een figuur, de hoefslag weer op en aansluiten achter de ruiter(s) op de hoefslag;
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden, ofwel je kunt elkaar de linkerhand geven);
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang;
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren;
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden;
 • Als er gesprongen wordt in de rijbaan, dienen de overige ruiters te stappen op de hoefslag;
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om, als hij een paard berijdt dat slaat, bij anderen vandaan te blijven.