Home » Leden info » Tarieven en vrijwilligersbeleid

 

Basislidmaatschap:                                     EUR    240,-     per jaar
Bijrijderslidmaatschap:                                EUR    120,-     per jaar    (max 2 bijrijders per lid)
Startpaslidmaatschap:                                 EUR      30,-    per jaar
Niet-rijdend lidmaatschap:                           EUR      60,-    per jaar
KNHS lidmaatschap (verplicht voor leden):    EUR      25,-  per jaar    (tarief 2019 van KNHS)

 

Les  per discipline per jaar                             EUR      60,-   per jaar (of voor de periode van het winterlidm.)(dressuur, springen, mennen, western of recreatie)
Rijdt men in een 2e les                                 EUR       40,-   per jaar

Losse lessen zonder lidmaatschap:                  EUR      15,-   per les

Leskaart zonder lidmaatschap                         EUR    100,-   voor 10 lessen

Wintergebruiker accommodatie                       EUR    150,-   per periode (1 nov - 1 apr)

Instructie (gebruiker)                                     EUR      50,-   per jaar

Donateur                                                      EUR      50,-   per jaar

Gezinskorting basislidmaatschap:                    EUR      50,-  per jaar

Jeugdkorting t/m 16 jaar                               gratis dressuur- of menles, dus korting EUR 60,- per jaar


Uitgangspunten en spelregels

 • Iedere vorm van lidmaatschap of gebruik is persoonsgebonden.
 • Prijzen zijn per persoon.
 • Leden hebben zeggenschap in de vereniging en worden automatisch lid van de KNHS.
 • Gebruikers en donateurs hebben geen zeggenschap in de vereniging en worden geen lid van de KNHS.
 • Leden, wintergebruikers en bijrijders kunnen het lidmaatschap naar keuze uitbreiden met dressuur-, spring, western- en/of menlessen.
 • Er worden maximaal 40 dressuur-, spring- en menlessen per kalenderjaar en twee westernlessen per maand aangeboden.
 • De vereniging vindt het opleiden van de jeugd van groot belang en geeft jeugdleden t/m 16 jaar daarom recht op gratis dressuur- of menles. Eventuele springlessen of extra andere lessen vallen in het regulier tarief van EUR 40,- per discipline per jaar
 • Het bijrijderslidmaatschap is geldig voor ruiters/menners die:
  • één paard/span van één lid met een basislidmaatschap rijden en;
  • niet met een eigen paard/combinatie enige vorm van lidmaatschap hebben
 • Leden die meerdere paarden van één of meerdere leden bijrijden worden gezien als basislid.
 • Een basislid kan maximaal twee bijrijders hebben.
 • Gezinskorting is alleen geldig bij basislidmaatschappen. De eerste twee gezinsleden betalen het normale tarief, het derde en volgende lid ontvangen een jaarlijkse korting op het lidmaatschap.

 

Vrijwilligersbeleid 2019

 Uitgangspunten/spelregels:

 • Voor een gezonde club is het van groot belang dat leden enkele keren per jaar helpen in voorkomende werkzaamheden zowel bij onderhoud van de vereniging als het organiseren van activiteiten. Basis-, bijrijdersleden en wintergebruikers betalen hiervoor ieder jaar borg.
 • Startpasleden moeten 2x per jaar helpen, maar betalen geen borg
 • Kinderen jonger dan 12 jaar, niet-rijdende leden, ereleden, donateurs en instructie zijn vrijgesteld van hulp en borg
 • De borg wordt jaarlijks vooraf in rekening gebracht.
 • Indien een lid aan zijn "hulpverplichting" heeft voldaan wordt het borgbedrag in het jaar daarop (eventueel naar rato) in mindering gebracht op de factuur.
 • Borg wordt 1x per gezin/adres berekend.

 Tarieven:

Basislidmaatschap:                         5 x per jaar hulp           borg EUR 80,- per jaar

Bijrijderslidmaatschap:                    5x per jaar hulp            borg EUR 80,- per jaar

Startpaslidmaatschap:                     2 x per jaar hulp           geen borg, evt af te kopen voor EUR 20,- pj

Wintergebruiker accommodatie:       2 x per jaar hulp           borg EUR 40,- per jaar